درباره شاخص سوم

از شاخص سوم بیشتر بدانیم ؟!

موسسه تحلیلی شاخص سوم با هدف آموزش و فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد پویا با محوریت بازار سرمایه و با شعار بورس برای تمام آحاد جامعه شروع به فعالیت نموده است.
Image

خدمات

 • بررسی و مشاوره جایگاه فردی در بازار سرمایه و نحوه سرمایه گذاری
 • تحلیل معاملات و ارائه گزارش عملکرد معامله گران بازار سرمایه
 • بررسی شرایط صنایع خصوصی برای ورود به بازار سرمایه و نحوه تامین سرمایه و مالی و انتخاب بهترین مسیر موارد مذکور
 • مشاوره ورود به بورس کالا برای اصناف و تولید کنندگان کالا
 • ارتباط با دانشگاه و مذاکرات پروژه تحقیقاتی در کلیه زمینه های مورد نیاز صنعت.

آموزش

 • سهام داری
 • معامله گری-تکنیکال-بنیادی-کارگاه-معامله
 • سرمایه گذاری تامین سرمایه صنعت
 • تامین مالی صنعت
 • ورود ارکان مختلف صنعت به بازار سرمایه
 • ایجاد زنجیره تامین بر مبنای بازار سرمایه
 • امکانات بورس کالا در جهت ارزش گذاری و حذف واسطه غیر موثر

بورس انرژی

 • برگزاری همایش، سمینارهای مرتبط با بازار سرمایه و زمینه فعالیت
 • برگزاری نمایشگاه مرتبط با بازار سرمایه و زمینه فعالیت
 • برگزاری نشست های تخصصی در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه
 • توانمندی های دانشکده های اقتصادی و علوم اجتماعی(تجاری سازی علوم اجتماعی در مسیر توانمند سازی صنایع خصوصی) ایجاد اندیشکده های خصوصی مرتبط
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1